Väljer du att starta filmen innan hämtningen är klar kan det hända att filmen tillfälligt stannar. Det beror på att uppspelningen sker snabbare än hämtningen. Det är då bara att vänta en stund tills laddningen hunnit ikapp.